Λανθάνουσα γλώσσα...

«Τέτοιους πολιτικούς είχαμε δυστυχώς πολλούς στη χώρα μας, γιαυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε».

...Επωνύμου του Έλληνος, πασοκαρχηγού


20 Φεβ 2012

Εθνικαί κωλοτούμπαι...

Διπλαί, ταυτόχρονοι και αντιθέτου φοράς!!!

Ο είς από μνημονιακός μετεστράφη εις αντιμνημονιακόν. Και έχασε αυγά και ...πασχάλια. Δια να είμαι μάλιστα απολύτως ακριβής: Τα αυγά τα είχε χάσει από καιρό... Τα πασχάλια θα τα χάσει οριστικώς μετά το Πάσχα...

Ο έτερος από αντιμνημονιακός μετεστράφη εις μνημονιακόν. Ελπίζοντας να κερδίσει (επί τέλους μίαν φοράν και αυτός...) την περιπόθητον -εις άπαντας τους έλληνας...- πρωθυπουργίαν.
Έστω δια μίαν και μόνην ημέραν...
Όπως τόσον συχνάκις ακούεται εν τοις καφενείοις...

Δεν θα παραλείψω βεβαίως ότι αμφότεραι αι ταυτόχρονοι και αντιθέτου φοράς κωλοτούμπαι εγένοντο δια την σωτηρίαν της φιλτάτης ημών πατρίδος!

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι συμφωνείτε.